Společnost Trane Technologies se na Evropském fóru o světovém klimatu zaměřuje na poslední trendy v oblasti dekarbonizovaných měst

Iniciativy se ujímají společnost Trane Technologies a Evropská asociace tepelných čerpadel, které prozkoumávají nástroje a strategie pro opatření na ochranu klimatu

BRUSEL, 17. listopadu 2020 – Dnes se na Evropském fóru o světovém klimatu (World Climate Forum Europe) Jose La Loggia, prezident pro komerční vzduchotechniku v Evropě, Středním východě a Africe společnosti Trane Technologies (NYSE: TT), který je inovátorem v oblasti globálního klimatu, připojí ke generálnímu tajemníkovi Evropské asociace tepelných čerpadel (EHPA), panu Thomasi Nowakovi, v bouřlivé debatě nazvané Budoucnost je tady: obnovitelné vytápění a chlazení pro dekarbonizovanou ekonomiku. Společnost Trane Technologies je hostitelem tohoto fóra v rámci virtuálního Londýnského týdne opatření na ochranu klimatu, které svolává myšlenkové lídry a pojednává o strategiích opatření na ochranu klimatu v celé Evropě.

Pan La Loggia bude s panem Nowakem diskutovat o tom, jak pomocí zdrojů obnovitelné energie pro vytápění a chlazení budov, vnitřních prostorů a průmyslových procesů, které neprodukují uhlík, dekarbonizovat města. Budou povzbuzovat tvůrce politik a průmysl, aby spolupracovali na vytvoření pozitivního rámce, který majitelům budov a instalačním firmám usnadní přijímání pozitivních rozhodnutí pro udržitelnější budoucnost.

„Společnost Trane Technologies v loňském roce uveřejnila své Závazky k udržitelnosti do roku 2030 a nadále pracujeme na účinných a udržitelných řešeních vytápění a chlazení budov, domácností a dopravy, která snižují globální emise skleníkových plynů,“ uvedl pan La Loggia. „Rozhodnutí, která přijímáme dnes, budou mít dopad na budoucí generace. Spoluprací s ostatními myšlenkovými lídry na Světovém fóru o klimatu v Evropě a partnerstvím s asociacemi jako EHPA, abychom povzbudili průmysl a tvůrce politik k přijetí zásadnějších opatření, budeme postupovat směrem k udržitelnějším, elektrifikovanějším a bezemisním městům.“

„Základem EHPA je transformace odvětví vytápění a chlazení začleněním udržitelných postupů,“ uvedl Thomas Nowak. „Vytápění a chlazení využívá 50 % roční konečné spotřeby energie v Evropské unii, z čehož je přibližně 75 % fosilního původu. Technologie tepelných čerpadel může zajistit čisté, účinné a nákladově efektivní vytápění a chlazení, které drasticky sníží uhlíkovou stopu ekonomiky a zároveň zlepší kvalitu vnitřního a venkovního ovzduší. Přijetí této snadno dostupné technologie může umožnit tvůrcům politik být při stanovování cílů na cestě k uhlíkově neutrální Evropě do roku 2050 ambicióznějšími.“

Kvalita životního prostředí ve vnitřních prostorách – včetně vytápění a chlazení – je více než kdy jindy zásadní pro zajištění zdravých a pohodlných vnitřních prostor pro obyvatele včetně studentů a administrativních pracovníků, pacientů ve zdravotnických zařízeních i pro umožnění provozu továren.

Ve srovnání s energeticky náročnými kotli na plyn a naftu generujícími emise jsou plně elektrická tepelná čerpadla a řešení, jako je  Trane Sintesis™ Balance CMAF, která mohou současně dodávat teplou i chlazenou vodu pro vytápění a chlazení, dokonce o 350 % energeticky účinnější. Energii dokáží rekuperovat a znovu využívat, aniž by generovala vlastní emise uhlíku nebo NOx. Kromě toho, pokud budova čerpá elektřinu ze sítě, která vyrábí energii z obnovitelných zdrojů, mohou tyto plně elektrické systémy poskytovat vytápění a chlazení s nulovými emisemi, což je významný krok na cestě k elektrifikaci a dekarbonizaci budov a měst.

„Pokud opravdu chceme výrazně snížit naše emise uhlíku a zmírnit změnu klimatu, je zásadní odklon od vytápění fosilními palivy,“ uvedl pan La Loggia. „Nové i stávající budovy a výrobní zařízení budou používány po celá následující desetiletí. Musíme společně pracovat na čistším, zdravějším a bezpečnějším přenosu energie v Evropě.“

 

# # #

O společnosti Trane Technologies

Trane Technologies (NYSE: TT) je globální inovátor v oblasti klimatu. Prostřednictvím našich strategických značek Trane a Thermo King a našeho portfolia ekologicky odpovědných výrobků a služeb přinášíme efektivní a udržitelná klimatická řešení pro budovy, domy a dopravu. Chcete-li získat další informace, navštivte stránky www.tranetechnologies.com.

Contact Information

Geraldine Velner

Communications Leader, Trane Technologies EMEA

+32493282676

geraldine.velner@tranetechnologies.com

Michal Karkoszka

Contractor, Trane Technologies

+48222435357